ÖZEL EĞİTİM NEDİR?

Özel eğitim, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitim ve sosyal gereksinimlerini karşılamak için özel olarak yetiştirilmiş personel, geliştirilmiş eğitim programları ve yöntemleri, bu bireylerin tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ile akademik disiplin alanlarındaki yeterliliklerine dayalı olarak uygun ortamlarda sürdürülen eğitimdir. Özel eğitim her çocuğun kendine özgü gereksinimlerine göre yürütülüp çocuğa yaşına uygun beceriler ve bağımsız bir yaşam sürmesine destek olacak davranışlar kazandırmayı hedefler.

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON NEDİR?

Dil konuşma güçlüğü, zihinsel, fiziksel, duyusal, sosyal, duygusal ve davranış problemlerine sahip engelli bireylerin engellilik halini ortadan kaldırmak ya da etkilerini en az seviyeye indirmek, yeteneklerini yeniden en üst seviyeye çıkartmak ve topluma uyumlarını sağlamak, temel öz bakım becerilerini, bağımsız yaşam ve mesleki becerilerini geliştirmek amacıyla yapılan çalışmaların tümüdür.
ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ NEDİR?

Özel eğitim değerlendirme kurulları tarafından yapılan eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda destek eğitime ihtiyacı olduğu belirlenen engelli bireylere destek eğitimi hizmeti veren özel eğitim kurumunu ifade eder.

EĞİTİMİN PLANLANMASI

Özel gereksinimli çocuklar için okul öncesi eğitim 1997 yılından beri zorunlu olmasına rağmen, ülkemizde otizmli çocuklar için erken çocukluk (0-3) programı yoktur. Okul öncesi dönemdeki (3-6 yaş arası) çocukların okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, çocuğun gelişimi ve özellikleri dikkate alınarak okul öncesi eğitim 1 yıl süreyle uzatılabilir.

Diğer taraftan, uygulamada henüz bu yaş dönemindeki tüm çocukların bu eğitimden yararlanabildiklerini söylemek güçtür. Dolayısıyla, bu dönemdeki çocuklar Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde ya da Özel Eğitim Okullarında da eğitim alabilmektedir.

Hiç zaman kaybetmeden bu kurum ve merkezlerden size yakın olan birine başvurmanızı ve çocuğunuza eğitim aldırmaya başlamanızı tavsiye ederiz.

ÇOCUĞUNUZDA YOLUNDA GİTMEYEN BİR DURUM VAR PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK?
Çocuğunuzda siz, öğretmeni veya bir yakınınız yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu fark etti. Fakat ne yapmanız gerkiyor? Hangi yoldan gideceksiniz? Doğru yol neresi? Kafanız epeyce karışacaktır böyle bir durum karşısında İzleyeceğiniz yollar şu şekilde olursa zorluk çekmeden en kısa yoldan amacınıza ulaşacaksınız;
1. Tıbbi tanılama: Tıbbi tanılama sadece destek eğitim hizmetlerine yönlendirme içindir
– Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı bölümü bulunan üniversite hastanelerine
– Çocuk ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı veya çocuk nöroloğu bulunan sağlık bakanlığına bağlı devlet hastanelerine başvurabilirsiniz.
2. Eğitsel değerlendirme, tanılama ve yönlendirme: Çocuğun eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve eğitimin planlanması için Rehberlik ve Araştırma Merkezi( RAM) tarafından değerlendirme yapılır. Buna eğitsel değerlendirme ve tanılama denir. RAM tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çocuğunuzun hangi eğitim ortamına devam etmesinin uygun olacağına ilişkin olarak size RAM tarafından görüş bildirilecektir.
3. İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Tarafından Eğitim Ortamına Yerleştirme: RAM’da çocuğunuz için hazırlanan rapor, ikamet ettiğiniz il ya da ilçenin milli eğitim müdürlüğü bünyesindeki özel eğitim hizmetleri kuruluna gönderilir. Bu kurul toplanarak, çocuğunuzun uygun eğitim ortamına yerleştirilmesi kararını alır.

Mesaj Yaz
1
Merhaba ben Digiyardım,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?