Ergoterapi anlamlı ve hedefe yönelik aktivitelerle sağlığı ve refahı geliştiren bir sağlık mesleğidir.
Ergoterapinin temel amacı,bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımını sağlamaktır.
Ergoterapistler hastaların ve toplulukların istekleri ve ihtiyaçlarının neler olduğunu belirler; kişilerin beklentilerine göre aktiviteleri yapabilme becerilerini geliştirerek veya ortamı ve mesleği kişinin katılımını artıracak şekilde düzenleyerek müdahale gerçekleştirirler.
Ruhsal ve fiziksel olarak yetersizliklere sahip olan çocuk, ergen ve yetişkin tüm bireylerde, yaşlı ve engelli hizmetleri, çocuklarda hastalıklara veya günlük yaşama uyum sağlama ve daha birçok meslek grubunu da kapsayan bir sağlık alanıdır.
Holistik bakış açıları, mesleki felsefeleri ve çalışma yöntemleri ile ergoterapistler, otizm spektrum bozukluğu gibi gelişimsel bozukluğu olan çocukların iletişim etkileşim becerilerini, günlük yaşam aktivitelerindeki bağımsızlık seviyelerini arttırırlar ve uyguladıkları tedavi yöntemleri ile çocuğun sosyal katılım becerisinin geliştirilmesine yardımcı olurlar, ayrıca adaptasyon, katılım ve eğitim amaçlı, aile ve eğitimcilere yönelik stratejiler geliştirebilirler.
Ergoterapi pediatri alanında otizm, down sendromu, serebral palsi, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB), genetik bozukluklar vb. pek çok tanıyla çalışmasının yanı sıra tanısı olmayan çocuklarla da çalışabilmektedir.
Ergoterapistler; Pediatrik Rehabilitasyon, Duyu bütünleme Terapisi, Floortime Terapisi, Sanat Terapisi, Bilişsel Rehabilitasyon, Nörolojik Rehabilitasyon, El Rehabilitasyonu, Psikiyatrik Rehabilitasyon gibi alanlarda uygulama yapabilmektedirler. Bu uygulama alanlarında birçok ergoterapi modeli, teorisi, yöntemi ve tekniği uygulanmaktadır.
Peki hangi çocuklar Ergoterapiye ihtiyaç duyar?
● Baş ve göz hareketlerinin uyumlu olmaması
● Farklı dokulara dokunmaktan kaçınma, tedirgin olma
● Ayakların yerden kesildiği aktivitelerden kaçınma(salıncak, atlama,zıplama)
● Ayakların yerden kesildiği aktivitelerden normalden fazla hoşlanma
● Yaşıtlarına göre hareketlerde yavaşlık
● Yazı yazma becerilerinin zayıflığı
● Yazı yazarken uygun miktarda basınç kullanamama
● Topu hedefe atmak için ne kadar kuvvet uygulayacağını bilememe
● Hayvan severken, kapıyı kapatırken ne kadar kuvvet uygulayacağını bilememe
● Sandalyede dik oturamamak ya da yazı yazarken başını dik tutamamak
● Hareketli bir cismi takip edememe
● Denge, postural ayarlamaları yaparken zorlanma
● Vücudunun çift tarafının kullanılması, koordinasyonu gerektiren aktiviteleri yapmakta güçlük çekmek (pedal çevirmek, yüzmek, düğüm atmak)
● Kalem ya da makas gibi aletleri pozisyonlamada problem
● Elbiselerin tersini düzünü bilememe
● Bir bardağı tutarken zorlanma
● Karışık zemin üzerindeki bir yerden istenen nesneyi bulamamak
● Çekmece içerisinden aranan giysiyi bulamamak
● El becerilerinin zayıflığı
● Vücudunun her iki tarafını uyumlu kullanamaması
● Arkadaş uyum problemi, kendi yaşıtlarıyla anlaşamamak
● Yaşıtlarına uygun beceri gösterememek
● Sorumluluklarını yerine getirememek
● Kirli olmaktan rahatsızlık duymamak
● Kirli olmaktan çok fazla kaçınmak ve tolere edememek
● Kişisel temizliğini tam yapmamak-söylemeden yapmamak
● Odası dağınık şekilde bırakmak
● Sıralı işlerde bir işi sırasına göre yapamamak (praksis becerileri)
● Kurallı işleri yerine getirirken zorluk
● Bir işi uzun süre sürdürememek, bir işten sıkılıp hemen başka birisine geçmek
● Dikkatini toplayamamak
● Poşet ve ayakkabı bağlayamamak
● Karmaşık komutları anlayamamak
● Sabah ya da yatma zamanı rutinleri gibi günlük yaşam aktivitelerini planlama, organize etme, sıralama ve bitirmede zorluk
● Sağ sol ayrımı yapamama

Mesaj Yaz
1
Merhaba ben Digiyardım,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?