Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

img

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Nedir?

Bireyi tanımak, onu kendisine tanıtmak, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, kapasitesini geliştirmesi, çevresi ile dengeli ve sağlıklı bir şekilde uyum sağlaması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için uzman kişilerce bireye yapılan sistemli, bilimsel ve profesyonel bir yardım sürecidir.

Öğrencilerin kendi kişiliklerini anlamaları ve kabul etmeleri, kendi problemlerine çözüm yolu bulabilmeleri, problemlerini çözmede kendi kendilerine yeter duruma gelebilmeleri, çeşitli seçeneklerden uygun birini seçerek karar alabilmeleridir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma; Kendini fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden tanımasına yardımcı olur.

Problem çözme gücünü geliştirmesine, doğru kararlar verebilmesine, çevresi ile olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesine ve ruhsal yönden sağlıklı ve topluma yararlı, kendini gerçekleştirmiş bir kişi olarak yetişmesine yardım etmektir.

  1. Rehberlik bir süreçtir. Rehberlik bir anda olup biten bir iş değildir. Rehberlik bireye yardım etme işidir. “Rehberlik yardımı psikolojik bir yardımdır”.
  2. Rehberlik yardımı bireye dönüktür. Rehberlik hizmetlerinin merkezinde birey vardır. Okul ortamında rehberliğin ilgilendiği birey öğrencidir.
  3. Rehberlik bilimsel bir hizmettir.”Rehberlik çalışmaları bilimseldir”.
  4. Rehberlik yardımının dayandığı bilimsel ilkeler ve yöntemler vardır.

Özel Eğitim Alanında Psikolojik Danışma ve Rehberliğin İşlevi

Özel eğitim alanında, rehberliğin amacı, bireyin, çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasına, yeteneklerini en uygun bir şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözme ve en uygun kararları alma yeterliliği kazanmasına, toplum içinde severek yapacağı bir iş sahibi olmasını sağlamaktır.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri Özel Eğitim alanında ki bütün öğrenciler içinde işlevsel olarak uygulanmaktadır. Öğrencilerin davranış ve uyum problemleri, okula karşı tutum, sosyal beceriler, iletişim eksiklikleri, kendini ifade etme ve kendini kabul, öz güven, motivasyon, aile içi etkinlikler, yaşama ve çevreye uyum, kendini geliştirme, arkadaşlık ilişikleri gibi konularda öğrencilere gerekli yardım sağlanabilmekte ve çözüme ulaştırılmaktadır.

Psikolojik Danışmanlar aynı zamanda Özel Eğitimde velileri bilgilendirerek, doğru eğitimin uygulanabilmesi ve özel eğitimde verilen eğitimin devamını sağlamak için evde de aile tarafından desteklenmesi yönünde bilgilendirmelerde bulunurlar. Velileri bilgilendirerek aynı program uygulanır çocuğun gelişim hızı yükseltilir.

Mesaj Yaz
1
Merhaba ben Digiyardım,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?