Otizmde Terapi Yöntemleri

Otizm doğuştan gelen, belirtileri yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan, beynin farklı çalışmasıyla ilişkili gelişimsel yetersizliktir. Otizmde çok çeşitli eğitim yöntemleri kullanılmakla birlikte alternetif terapi yöntemleri de kullanılmaktadır. Terapi yöntemlerinden bazıları şunlardır;

  1. DUYUSAL BÜTÜNLEŞTİRME TERAPİSİ

Duyusal bütünleştirme terapisi, otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda duyu organlarının  sağladığı bilgileri algılama, işleme ve anlamlandırma yeteneğinde bazı sorunlar olduğunu varsayar.  Dolayısıyla, bu sorunları gidererek ve duyusal bütünleştirme yeteneğini geliştirerek zihinsel işlevleri artırıp, davranış sorunlarını azaltmayı hedefler. Genellikle uğraşi terapistleri tarafından yürütülen duyusal bütünleştirme etkinlikleri arasında; vücudu fırçalamak, dizleri ve dirsekleri sıkıştırmak, skoter tahtasında kendini döndürmek, hamakta sallanmak vb. sayılabilir. Bir de duyu diyeti adı verilen uygulamalar  söz konusudur. Duyu diyetine örnek olarak vücut çorabı, ağırlıklı yelek giymek, ağız bölgesine ya da vücudun başka bölümlerine masaj yapma verilkebilir.

  1. İŞİTSEL BÜTÜNLEŞTİRME TERAPİSİ

İşitsel bütünleştirme terapisinin başında çocuğun hangi frekanslara karşı aşrı hassas olduğu belirlenir  ve terapi seanslarında bu frekanslardan arındırılmış olan müzikler çocuğa kulaklıklardan dinletilir. Bu yöntemin bazı seslere ilişkin aşırı hassiyeti ve davranış sorunlarını azalttığı yönünde araştırmalar olduğu gibi işe yaramadığı ya da davranış sorunlarını arttırdığı yönünde de araştırmalar vardır.

  1. MÜZİK TERAPİSİ

Müzik terapisi birlikte şarkı söyleme, enstruman çalma ve müziğe dansla eşlik etme etkinlikleri aracılığı ile sertifikalı terapistler tarafından uygulanan terapi yöntemidir. Osb olan çocuklarda müzik terapisinden umulan yararlar şöyle sıranabilir; duyusal bağ kurma, sözel ve bedensel dilin kullanımı arttırma, davranış sorunlarını arttırma, başarı duygusunu yaşatma.

  1. SANAT TERAPİSİ

Sanat terapisinde resim, seramik, heykel vb. Plastik sanatların bireyin kendini ifade etmesine aracılık ederk bireyin duygusal olarak rahatlamasını sağlaması hedeflenir. Diğer bir deyişle sanat terapisi, bireyin başka yollarla ifade edemediği duygu ve düşüncelerinin sanatsal üretimlerle açığa çıkmasını sağlamaya çalışır.

Sanat şemsiyesi altındaki herhangi bir terapi yönteminin ana amacı, estetik yönün yaşanması ve ortaya çıkabilmesi için güvenli ve yargılamayan bir ortamın oluşturulmasıdır. Sanatsal etkinliğin doğası, etkin şekilde bir nesle ile uğraşmayı, risk almayı ve bireyin kendni ifade etmesini içermektedir.

  1. DRAMA TERAPİSİ

Drama terapisinde amaç, sahne sanatlarında yer alan rol oynama, öykü anlatma vb. Etkinlikleri kullanarak kişilerin duygusa lgelişimlerine ve kendilerini ifade etmelerine katkıda bulunmaktadır. Drama terapisi sırasında uygun olmayan davranışlar da çeşitli yaratıcı hareketlere dönüştürülmeye çalışılır. terapiden beklenen yararlardan biri de bireyin yaratıcı kapasitesine ulaşmasına yardım etmektir. Bazı oyun yöntemleriyle nesneleri araç olarak kullanarak insanlarla ilişki kurmak geliştirilmeye  çalışılır.

  1. HAYVAN TERAPİLERİ

Otizmli çocukların tedavisinde tedavisinde hayvan-çocuk etkileşimi kurarak, çocukta duyusal açıdan gelişme sağlamayı hedefleyen terapidir. Ata binme, yunuslarla terapi gibi uygulama türleri vardır. Bu terapilerle ilgili olara yürütülen çalışmalarda genellikle otizmli çocukların kaygı ve stres düzeylerinin azaltılmasında yararları olabileceği savunulmaktadır. Ancak, olumlu etkilerini ortaya koyan araştırmalar yoktur. Diğer taraftan, hayvan hakları savunucuları da hayvanların zaten çocuk için de olumlu etkileri olmayan bu tür uygulamalara maruz kalmalarına tepki göstermektedir.

 

KAYNAKÇA

Tohum Otizm Vakfı Eğitim Kitapçığı, Otizm Spektrum Bozukluğunda Eğitim, Terapi ve Tedavi Yöntemleri,  Eylül 2014

 

Mehlika Uçar

Zihin Engelliler Öğretmeni

Mesaj Yaz
1
Merhaba ben Digiyardım,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?