Kaynaştırma Eğitimi Nedir?

Kaynaştırma eğitimi nedir?

Kaynaştırma eğitimi, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimlerini, destek eğitim hizmetleri de sağlanarak yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte resmi ve özel okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumlarında sürdürmesi esasına dayanan özel eğitim uygulamalarıdır. Bu eğitim bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal özellikleri yönünden yaşıtlarından farklı gelişim özellikleri gösteren;ancak eğitim- öğretimine tam zamanlı veya yarı zamanlı olarak akranlarıyla birlikte devam eden öğrencilere verilen eğitimdir.

Kaynaştırma eğitiminin hedefleri nelerdir?

-Sosyal kabul ve topluma kazandırma, 
-Etkileşme, 
-İletişim kurma, 
-Arkadaşlık geliştirme, 
-Birlikte çalışma, 
-Bireysel olarak güçlü ve zayıf oldukları alanlarda birbirlerine yardımcı olmayı öğrenme, 
-Bağımsız yaşam becerilerini kazandırmadır. 
-Amaç asla ve asla çocuğu “NORMAL” hale getirmek değildir

Mesaj Yaz
1
Merhaba ben Digiyardım,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?