İşitme Kaybı Dereceleri ve İşitme Kaybı Derecelerine Göre Çocuklara Yaklaşım

16-40 Db Çok Hafif Derece İşitme Kaybı

 • Uzaktaki ve fısıltı düzeyindeki konuşmayı anlamakta zorlanır.
 • Yetersiz özgüven veya özgüven kaybına neden olabilir.
 • Kısa ve vurgusuz kelimeler ile özellikle gürültülü ortamlarda yüksek frekanslarda bulunan sesleri ( p, z, s gibi) ayırt etmekte zorlanır.
 • Ünlü sesleri rahat bir şekilde duyar.
 • Müdahale edilmezse zamanla işitsel öğrenme bozukluğuna, dikkatsizlik ve dilde gecikmeye ve konuşma bozukluğuna neden olur.

Çok Hafif Derece İşitme Kaybı Olan Çocuğa Yaklaşım

 • Sınıf içinde uygun oturma düzeni sağlanmalıdır.
 • Sınıf ortamı çok gürültülü ise işitme cihazı ve FM sistemler önerilebilir.
 • Gerekli görülürse işitme cihazı önerilebilir.
 • Sınıf öğretmeni işitme kaybının dil gelişimi ve öğrenme üzerine etkileri konusunda bilgilendirilmelidir.

41-55 dB Hafif Derece İşitme Kaybı

 • Yaklaşık 30-45 dB’lik işitme kayıplı bir çocuk günlük konuşmaların ¼’ ünü kaçırabilir.
 • Özellikle okul çağındaki çocuğun akademik becerilerinin düşmesine sebep olmaktadır.
 • Bu çocuklarda;
 1. Dikkatsizlik,
 2. Konuşmada gecikme,
 3. Konuşma ve öğrenme sorunları gözlenir.
 • Bu çocuklar soyut anlamlı kelimeleri, gramer kurallarını öğrenmede zorluk çekerler.
 • Ünlü sesleri daha iyi duyarlar. Kısa ve vurgusuz sesleri, kelime sonlarındaki ünsüz sesleri, bağlaçları duymada zorlanırlar.

 

Hafif Derecede İşitme Kaybı Olan Çocuğa Yaklaşım

 • İşitme kaybı olan çocuklar, sınıf içinde ‘dikkatsiz’, ‘istediği zaman duyan’ çocuk olarak tanımlanır.
 • Bu çocuklar dinleme gerektiren durumlarda daha çok efor harcamakta ve daha çabuk yorulmaktadır.
 • Bu gruptaki çocuklar artikülasyon ve fonolojik bozukluklar yaşayacakları için artikülasyon testleri yapılmalı ve ifade edici dil becerileri değerlendirilmelidir.
 • Hafif derece işitme kayıplı hastaların ailelerine;
 1. İşitme testini düzenli yaptırmalarını,
 2. Rehabilitasyon sürecine düzenli olarak katılmaları tavsiyesinde bulunulmalıdır.

56-70 dB Orta Derece İşitme Kaybı

 • Bu şiddette işitme kaybı olan çocuk, işitme cihazı olmadan konuşma seslerinin % 50-70’ini kaçırır.
 • Bu düzeyde işitme kaybı olan çocuğun, işitme cihazı olmadan dil konuşma gelişimini tamamlaması güçtür.
 • Dil konuşma gelişimi ve ayırt etme yetersizdir.
 • İşitsel feedback mekanizması bozulduğu için artikülasyon bozukluğu ortaya çıkar.
 • Kelime hazineleri dardır.
 • Okulda bireysel veya grup etkinliklerinin büyük kısmında zorluk yaşarlar.

Orta Derece İşitme Kaybı Olan Çocuğa Yaklaşım

 • İşitme cihazı ve FM sistem uygulaması gereklidir.
 • Dil gelişimi ve eğitimsel izlem için uygun olan özel eğitim merkezlerine yönlendirilmelidir.
 • İşitsel becerilerin gelişimini destekleyen özel eğitim programıve işitsel rehabilitasyon gereklidir.
 • Okul çağındaki çocuklar için sınıf öğretmeni bu konuda bilgilendirilmelidir.

71-90 İleri Derece İşitme Kaybı

 • İşitme cihazı olmadan sadece şiddetli sesleri ( uçak sesi, patlama, kapı çarpması vb. ) duyarlar.
 • İşitme cihazı ile konuşma seslerini fark edebilirler.
 • Konuşma önemli ölçüde bozulur, öğrenme güçlüğü ve kısıtlı kelime hazinesi olur.
 • Konuşmanın anlaşılırlığında ve ses kalitesinde azalma görülür.
 • Feedback mekanizması konuşmanın sürdürülebilmesi için yetersiz kalır.

İleri Derece İşitme Kaybı Olan Çocuğa Yaklaşım

 • İşitme cihazı ve FM sistem uygulaması gereklidir.
 • Gerekli duramlarda koklear implant için aday olabilir.
 • Özel eğitim programı ağırlıklı olarak dil becerileri ve kavram gelişimi alanlarında desteklenmelidir.
 • Konuşma terapisi ve dudaktan okuma eğitimi verilmelidir.
 • Özel eğitim uzmanlarının denetiminde bireysel ve grup eğitimi almalıdır. Çocuğun gelişimine uygun entegrasyon programına dahil edilmelidir.

+91 dB Çok İleri Derece İşitme Kaybı

 • Sesten çok titreşim fark eder.
 • İşitme cihazı sadece yüksek şiddetli sesleri duyabilirler.
 • Çok ileri derece işitme kayıplı bireyler gerekli müdahaleler (cihazlandırma ve rehabilitasyon) yapılmazsa konuşma ve dil gelişimi kazanamazlar.
 • İletişimde işitmeden çok görmeyi kullanırlar.
 • Çok ileri derece işitme kaybı bireyler koklear implant adayı bireyler olarak değerlendirilebilirler.

 

Çok İleri Derece İşitme Kaybı Olan Çocuğa Yaklaşım

 • Özel eğitim programlarında ağırlıklı olarak dil becerileri ile zihinsel gelişim alanları desteklenmektedir.
 • Her birey için uygun rehabilitasyon programı hazırlanmalıdır.
 • İletişim becerileri kazanabilmesi için bireyin dinleme becerileri, alıcı-ifade edici dil becerileri değerlendirilmelidir. 

İrem İmir

Odyolog

Mesaj Yaz
1
Merhaba ben Digiyardım,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?