İlk Okuma Yazma Öğretimi

İlk okuma yazma öğretiminin; öğrencilere okuma ve yazma öğretmekten daha geniş bir içeriği bulunmaktadır. Bu süreçte sadece okuma ve yazma becerilerinin kazandırılması değil aynı zamanda Türkçeyi doğru, etkili ve güzel kullanma, iletişim kurma, problem çözme, karar verme gibi temel becerilerinin de geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Genel olarak öğretmenler, anne babalar ve toplum okuma yazmaya büyük önem vermektedir. Okuma yazma bilmemek günümüzde büyük bir kusur olarak değerlendirilir. Bu beceri normal gelişim gösteren çocuklarda olduğu gibi, farklı gelişen çocuklar içinde büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni özel gereksinimli çocukların okuma yazma bilmesinin bağımsız yaşam açısından önemli bir basamak olmasıdır. Okuma yazma öğretimi tüm öğretimi yapılan davranışlarda olduğu gibi bu davranışın kazandırılmasında da, çocuğun bireysel farklılıklarını ve hazırbulunuşluğunu göz önünde bulundurarak en uygun yöntem ve tekniklerin kullanılmasını, doğru zamanda doğru pekiştiricin verilmesini, çocuğun eğitim ortamını sevmesini, öğrenmeden zevk almasını sağlamak öğretim sürecini hızlandıracak eğitim kalitesini arttıracaktır.

Özel gereksinimli ve normal gelişim gösteren çocuklarda okuma yazma eğitimi için sahip olması gereken ön koşul beceriler;

-Genel bilgi dağarcığı (meyveler, sebzeler, taşıtlar, hayvanlar, sayılar, meslekler, eylemler, geometrik şekiller, zıt kavramlar)

-Görme (aynı olanı bulma, farklı olanı bulma, eksik tamamlama; resim, renk, sayı, harf, eşleme)

-İşitme (ses taklidi, senin yönünü bulma, gözü kapalı çıkan sesi tahmin etme, dinleme, dinlediği ile ilgili sorulara cevap verme)

-Konuşma (kendini ifade edebilme, ailesini tanıtma, sorulan sorulara cevap verme)

-Sosyal ve duygusal uyum (yeterli hazır bulunuştuk düzeyinde olması)

-Dinleme

-Kalem tutma

-El-göz koordinasyonudur (parmak takibi yapabilme, sınırlı alan boyama, çizgi çalışmalarını yapabilme)

Tüm bu sebeplerle okuma yazma eğitimi sürecini bütünsel gelişim alanı çerçevesinde değerlendirmek ve uygulamak gereklidir.

 

“Her çocuk öğrenir sadece aynı günde veya aynı şekilde değil.”

George EVANS

 

Yasin ÇAĞIN

Özel Eğitim Alanı Uzman Öğretici

Mesaj Yaz
1
Merhaba ben Digiyardım,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?