Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) Nedir?

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) nedir?
Rehberlik ve araştırma merkezlerinde “Eğitsel Değerlendirme ve İzleme Ekibi” tarafından gerçekleştirilen “Ayrıntılı Değerlendirme Süreci” sonunda “Özel Eğitimden Yararlanması uygun Görülen” özel gereksinimli öğrenciler için “ekip” tarafından hazırlanan programdır. Özel gereksinimli öğrenci için belirlenen hedeflere ulaşmada gerekli olan destek eğitim hizmetlerini de içeren aile ve öğretmenin birlikte kabul ettikleri yazılı bir plandır.
BEP yasal bir zorunluluk olup özel gereksinimi olan her öğrenci için hazırlanır.

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Kimler Tarafından Hazırlanır?

BEP öğrencisinin yerleştirilmesinin ardından, yerleştirildiği okulda bir ekip tarafından hazırlanır. Bu ekip, BEP Birimi olarak adlandırılır. BEP Birimi okul/kurum müdürü veya görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında,

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programının İçeriğinde Neler Yer Alır?

BEP’in içerisinde; öğrencinin mevcut performans düzeyi, bu düzeyden hareketle öğrenciye kazandırılması amaçlanan davranışlar (kısa dönemli ve uzun dönemli hedefler), bu davranışların nerede, ne kadar zamanda, hangi araçlarla ve hangi yöntemlerle kazandırılacağı gibi bilgiler yer almaktadır.

BEP’in İzlenmesi ve Değerlendirilmesi

BEP, öğrencinin değişen gereksinimlerine göre yeni düzenlemelerin yapılabildiği bir programdır. Amaçlar kazanılmışsa yeni amaçlar belirlenebilir.BEP, bir dönem veya bir öğretim yılı için hazırlanabilir.BEP aylık, üç aylık ve yıllık olarak değerlendirilir.

NOT: Özel eğitim hizmetlerinin her bir aşamasında veli katılımı sağlanmalı, süreç içerisinde velinin desteği alınmalıdır. Aksi takdirde hizmetlerin istenilen şekilde yürütülmesi ve amacına ulaşması zorlaşır.

 

Mesaj Yaz
1
Merhaba ben Digiyardım,
Size nasıl yardımcı olabiliriz?